Servis tiskalnikov in opreme - Cenik storitev

465060 large_format_printing

Smo profesionalni servis tiskalnikov in ra?unalnike opreme. Servisiramo vse vrste tiskalnikov, multifunkcijskih in faks naprav. Imamo ve? kot 10 let izkuenj in neprestanega izobraevanja na podro?ju servisa elektronike, servisa ra?unalnikov in servisa tiskalnikov. 

V kolikor imate teavo s tiskalnikom ali katerokoli drugo napravo nas lahko pokli?ete ali obi?ete na servis vsak delovni dan. Prijazni tehniki Vam bodo pomagali reiti teavo in poskrbeli za hiter servis vaega tiskalnika ali druge naprave.

Cenik storitev

 • Laji servis tiskalnika - 20,00

 • Laji servis tiskalnika na terenu (Ljubljana z okolico) - 30,00

 • Diagnostika napake na tiskalniku - inkjet 15, laserski 20,00

 • Osnovno ?i?enje tiskalnika - od 15,00

 • Generalno ?i?enje tiskalnika - od 30,00

 • Popravilo vleke papirja (menjava gumic) - od 20

 • Popravilo grelne enote - od 30

 • Popravilo laserske enote - od 30

 • Menjava transferne enote - od 30

 • Obnova podajalne enote - od 20

 • Menjava tiskalnike glave - 10

 • Barvna kalibracija - 20

 • Namestitev gonilnika - 15

 • Vklop v omreje - 15

Vse cene vsebujejo DDV.

 

tiskalnik-kartuse-sxcPoleg servisa Vam nudimo tudi ugoden potroni material za va tiskalnik. Z ugodnimi reitvami za tisk ter prijazno ceno izpisa Vam lahko prihranimo ogromno denarja.

Preverite cene kartu in tonerjev v nai spletni trgovini >>