Servis tiskalnikov EPSON

epsonSmo profesionalni servis tiskalnikov Epson. Imamo ve? kot 10 let izkuenj in neprestanega izobraevanja na podro?ju servisa elektronike, servisa ra?unalnikov in servisa tiskalnikov. Z novimi tehnologijami ter nenehnim izpopolnjevanjem zagotavljamo kvaliteten in hiter servis tiskalnikov in ostale ra?unalnike opreme.

Kvaliteten, zanesljiv in hiter servis tiskalnikov je za nas in nae stranke na prvem mestu!

V kolikor imate teavo s tiskalnikom ali katerokoli drugo napravo nas lahko pokli?ete ali obi?ete na servis vsak delovni dan. Prijazni tehniki Vam bodo pomagali reiti teavo in poskrbeli za hiter servis vaega tiskalnika ali druge naprave.

Svojim strankam zagotavljamo tudi tehni?no podporo na daljavo v primeru manjih teav kot so namestitve gonilnikov, nastavitve tiskalnikov ter mrene nastavitve.